ผู้บริหารกลุ่ม

นางญาณิศา อยู่งาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Loading